برچسب: مسکوب
شاهرخ مسکوب
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شاهرخ مسکوب

نویسنده، شاهنامه پژوه، مترجم، منتقد و حقوقدان
از او به عنوان نمونه ناب و نادر روشنفکر ایرانی و شاهین بلند پرواز اندیشه و فرهنگ یاد کرده‌اند.
 وی در سال 1324 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد…