برچسب: مسوولیت
بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل
10 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل

مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی‌شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود…

مسؤولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی در حقوق ایران
15 اسفند 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی در حقوق ایران

هدف پژوهش حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی در حقوق ایران، می‌باشد که به تبیین و تعریف ماهیت، مبانی و پیشینه و بررسی اصول، شرایط و عناصر تشکیل‌دهنده مسؤولیت مدنی دولت در حوزه خدمات عمومی می‌پردازد …

اشکال مسؤولیت در حقوق کیفری بین‌المللی
30 آذر 1395
بدون دیدگاه

اشکال مسؤولیت در حقوق کیفری بین‌المللی

این کتاب به تفصیل پیرامون شیوه‌ها یا اشکال مسؤولیت پرداخته است که در زمینه موضوعات آن منابع زیادی در ایران وجود ندارد. شیوه‌ها یا اشکال مسؤولیت که در این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته‌اند عبارتند از: فعالیت مجرمانه مشترک (JCE)، مسؤولیت مقامات مافوق (فرماندهی)، شرکت و معاونت در جرم، دستور دادن و…

مبنای مسؤولیت مدنی؛ تقصیر یا فعل زیانبار؟
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

مبنای مسؤولیت مدنی؛ تقصیر یا فعل زیانبار؟

مبنای مسؤولیت مدنی؛ تقصیر یا فعل زیانبار؟ عنوان: قاعده تعیین مسؤول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان‌بار نویسنده:علیرضا یزدانیان چکیده یکی از ارکان مسؤولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین…..

مسؤولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات
21 شهریور 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات

مسؤولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات   مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص مسؤولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات و بروز خسارت از سوی آنها اظهار کرد: هر فردی وظیفه دارد مراقبتها و اقدامات لازم را انجام دهد تا مانع از ورود صدمه و…..