برچسب: مسوولیت مدنی
مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث کار با تأکید بر حفاظت فنی و بهداشت کار
۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث کار با تأکید بر حفاظت فنی و بهداشت کار

پدیدآور: سیدجواد سیدآقایی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: غلامرضا حاجی نوری دانشگاه: دانشگاه تبریز تاریخ دفاع: 1395 چکیده بخش اعظمی از رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری، وابسته به رونق و فعالیت کارخانه‌ها و کارگاههای کوچک و بزرگ و به کارگیری منابع انسانی در این زمینه می باشد. این امر نه تنها موجب…..

بررسی فقهی حقوقی آلودگی صوتی و نوری (هوا) در حقوق جزای محیط زیست،حقوق پزشکی و…
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی فقهی حقوقی آلودگی صوتی و نوری (هوا) در حقوق جزای محیط زیست،حقوق پزشکی و…

پدیدآور: فاطمه حقیقی نوجو کامبری مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: علی بهرامی نژاد مغوییه دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تاریخ دفاع: 1395 چکیده بدون شک رویه قضایی فارغ از آن که کشوری تابع نظام (حقوق نوشته) یا (حقوق عرفی) باشد واجد نقش با اهمیتی در توسعه (حقوق محیط زیست) است که مانند…..

مسؤولیت مدنی تیم پرواز
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدنی تیم پرواز

مسؤولیت مدنی تیم و پرسنل پروازی از جمله مباحث مهم حقوق هوایی است که به رسمیت در آمدن آن مرهون تلاشهای مستمر بین‌المللی از جمله تدوین مقررات یکنواخت و رویه قضایی بین‌المللی می‌باشد …

پیوند حقوق بشر و محیط زیست
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پیوند حقوق بشر و محیط زیست

حقوق بین الملل قرار دادی محیط زیست به تدریج در حال ایجاد تعهدات رفتاری برای دولتها است که بایستی در قبال افراد یا سازمانها اجرا گردند . ایجاد و توسعه این قواعد مستلزم تاسیس سازوکارهایی است که پایبندی آنها به تعهدات و قواعد مذکور را تضمین نمایند. یکی از این ساز و کارها ، رژیمی (حقوقی )است که مسوولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زیست محیطی رامقرر مینماید . در شرایط موجود و کنونی ، ارزیابی این که آیا رژیمهای مسوولیت مدنی اجرای موثر شرایط موجود و استانداردهای بین الممللی محیط زیست را به طور موثر تضمین و تامین می کنند و بنابر این ساز و کارهای موجود تضمین پایبندی را تکمیل می نمایند یا خیر ، مشکل می باشد …

مسؤولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی

مسؤولیت مدنی که سابقاً به‌عنوان یکی از شاخه‌های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گرفت، امروزه با توجه به اهمیت علمی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می‌شود …

مجازات آتش زدن و تخریب عمدی اموال دیگران
۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجازات آتش زدن و تخریب عمدی اموال دیگران

مجازات آتش زدن و تخریب عمدی اموال دیگران   مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بخصوص قانون اساسی مورد حمایت قرارگرفته است؛ بنابراین هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند. بر این اساس تخریب نه تنها موجب مسؤولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب…..

توانایی شخص ثالث در الزام متعهد به اجرای قرارداد و مطالبه خسارت از ناقض آن
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

توانایی شخص ثالث در الزام متعهد به اجرای قرارداد و مطالبه خسارت از ناقض آن

توانایی شخص ثالث در الزام متعهد به اجرای قرارداد و مطالبه خسارت از ناقض آن عنوان: ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زبان اشخاص ثالث نویسندگان: رضا فتوحی راد, سید محمدمهدی قبولی درافشان, سعید محسنی چکیده با توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این‌که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به…..