برچسب: مسوولیت مدنی خبرنگار
مسؤولیت مدنی مطبوعات
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت مدنی مطبوعات

مسؤولیت مدنی مطبوعات به‌طور خلاصه مفهوم مسؤولیت مدنی از دیدگاه حقوق یعنی «الزام مؤسسه مطبوعاتی یا عاملان به جبران ضرر و زیانهایی است که در اثر خودداری از اجرای قرارداد یا اجرای نامناسب قرارداد حادث‌شده یا در اثر عملکرد نامتعارف در جریان نشر اطلاعات، تبلیغات، گزارشها و تصاویر به‌طرف قرارداد یا ثالث یا منافع جامعه…..