برچسب: مسوولیت حکام
استاد حقوق اساسی
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

استاد حقوق اساسی

مصاحبه با دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق اساسی     به‌طورکلی از حیث نظری، از منظر حقوقی نقش اصول و ارزشهای اخلاقی در شکل‌گیری، تحکیم و تقویت و رشد و ارتقاء موازین حقوقی مربوط به انتخابات در چه حدی است؟ اخلاق در میان میدان حقائق و واقعیات قرار می‌گیرد. اخلاق معیار خوبیهاست ولی برای…..