برچسب: مسوولیت بین المللی دولت
بررسی مسؤولیت بین‌المللی دولتها ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در چارچوب طرح پیش‌نویس مسؤولیت دولتها
26 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بررسی مسؤولیت بین‌المللی دولتها ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در چارچوب طرح پیش‌نویس مسؤولیت دولتها

طرح پیش‌نویس مسؤولیت بین‌المللی دولتها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب 2001 که حاصل تلاش کمیسیون حقوق بین‌الملل در راستای توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل است، به همه حوزه‌های حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه تعمیم‌یافته است…

واگرایی و همگرایی مسؤولیت کیفری فردی و مسؤولیت بین‌المللی دولت (تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران)
9 بهمن 1395
بدون دیدگاه

واگرایی و همگرایی مسؤولیت کیفری فردی و مسؤولیت بین‌المللی دولت (تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران)

واگرایی و همگرایی مسؤولیت کیفری فردی و مسؤولیت بین‌المللی دولت (تأملی در اوراق پرونده جنگ شیمیایی عراق علیه ایران)   نویسنده: سید قاسم زمانی چکیده استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذی‌ربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد…..

مسؤولیت کیفری دولتها براساس  کنوانسیون  ژنوسید( نسل‌زدایی)
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت کیفری دولتها براساس کنوانسیون ژنوسید( نسل‌زدایی)

مسؤولیت کیفری دولتها براساس  کنوانسیون  ژنوسید( نسل‌زدایی)   نویسندگان: ستار عزیزی، محمد حاجی چکیده دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته‌نگرو (2007)» اعلام‌ کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسؤولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد…..