برچسب: مستحق
شرایط اعطای آزادی مشروط به مجرمان

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط اعطای آزادی مشروط به مجرمان


دنیای حقوق: آزادی مشروط به‌نوعی از آزادی گفته می‌شود که قبل از اتمام دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا اگر در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان داده و دستورات دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
درصورتی‌که دادرس دادگاه، فردی را به‌عنوان مجرم شناخته و با توجه به جمیع جهات، او را محکوم به تحمل مجازات می‌کند، از میزان تأثیر مجازات بر فرد محکوم بی‌اطلاع است و هنگامی می‌تواند به این تأثیر‌پذیری واقف شود که مجرم، مدت‌زمانی را در زندان سپری کرده باشد.
…