برچسب: مساقات
تطابق حق ریشه در معنای عام فقهی با مقررات خاص اراضی در حقوق ایران
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تطابق حق ریشه در معنای عام فقهی با مقررات خاص اراضی در حقوق ایران

حق ریشه یکی از حقوق مالی عینی است که متعلق آن ملک مزروعی، اعم از زمین کشاورزی دیمی ‎و آبی، باغ، قلمستان و سایر مزارع است که در اثر تلاش مستمر زارع، باغبانان، کشاورز و یا عامل در ملک زراعی متعلق به مالک، موجر یا مزارع، مشروط به آن‌که موجب تحقق آبادانی و قابلیت کشت و زرع گردد، ایجاد می‎شود…

مفهوم صکوک چیست؟
۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مفهوم صکوک چیست؟

صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گرفته می‌شود.

در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولت‌ها و شرکت‌های اسلامی و یا شرکت‌های اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند…