برچسب: مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری
مسؤولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری

مسؤولیت کیفری مدیران شرکتهای تجاری   برخلاف تصور سنتی موجود، حقوق تجارت از ریشه و پای‌بست با حقوق مدنی تفاوت دارد. افتراق این دوشاخه از دانش حقوق، یک تفاوت ساختاری و ماهیتی است. یکی از این موارد افتراق، وجود ضمانت اجراهای کیفری در حقوق تجارت است. در حقوق مدنی، ضمانت اجراها صرفاً اموری مانند عدم…..