برچسب: مسئولیت تضامنی
مسئولیت تضامنی مدیران در شرکتهای بامسئولیت محدود
18 فروردین 1396
بدون دیدگاه

مسئولیت تضامنی مدیران در شرکتهای بامسئولیت محدود

در بهمن ماه گذشته بدعوت مرکز مطالعات حقوق بین المللی (۱) واقع در شهر سالزبورگ کشور اتریش باتفاق تعدادی زیادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان کشورهای غربی درکنفرانسی که مرکز فوق الذکر ترتیب داده بود شرکت نموده بودم…

ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی
1 آذر 1395
بدون دیدگاه

ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی

در تاریخ دهم اسفند ۵۸۳۱ سمیناری با عنوان «ارزشهای نو و تحولات مسنولیت مدنی» با حضور جمعی از قضات، کارکنان و دانشجویان در محل معاونت آموزش دادگستری استان تهران برگزار شد. میهمان این سمینار آقای دکتر کاتوزیان بود که توجه شما را به مطالب ایشان جلب می کنیم. مقدمه هیچ یک از رشته های حقوق…..

مسایل قانون چک اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک ‏خواهد بود
21 آبان 1393
بدون دیدگاه

مسایل قانون چک اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۹ قانون صدور چک ‏خواهد بود

شماره پرونده ۱۴۷۶ ـ ۸۸ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب ‏درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می‌باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ‏ماده ۱۹ قانون…..