برچسب: مزاحمت و توهین
مزاحمت تلفنی
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون دلیل، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند مثل‌اینکه در نیمه‌شب کسی با به صدا درآوردن زنگ تلفن دیگری او را از خواب بیدار کند و آرامش او را بر هم زند…