برچسب: مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست
آخرین جزییات پرونده نرگس کلباسی اشتری
۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آخرین جزییات پرونده نرگس کلباسی اشتری

حسن نوریان در رابطه به پرونده نرگس کلباسی اشتری تبعه ایرانی- بریتانیایی خاطرنشان کرد: خانم اشتری آزاد شده‌اند ولی با توجه به شرایطی که در منطقه رایاگادا حاکم است و منطقه حالت قبیله‌ای دارد ممکن بود افراد و نزدیکان خانواده کودک غرق‌شده در رودخانه بخواهند برایشان مشکلی ایجاد کنند به همین دلیل موقتاً در شهر دیگری خارج از محل زندگی‌شان سکونت می‌کنند و تنها برای شرکت در جلسات دادگاه به رایاگادا می‌آیند…