برچسب: مرکز مداخله اعتیاد
اجباری شدن مشاوره ژنتیک با آغاز برنامه ششم توسعه
15 شهریور 1395
بدون دیدگاه

اجباری شدن مشاوره ژنتیک با آغاز برنامه ششم توسعه

رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد اجباری شدن مشاوره ژنتیک با آغاز برنامه ششم توسعه  جمع‌آوری 1700 کودک خیابانی از سراسر تهران انوشیروان محسنی بندپی در رابطه با اجباری شدن مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج گفت: با توجه به پیشرفت علم ژنتیک در دنیا، آزمایشهای ژنتیک پیش از ازدواج می‌توانند در جلوگیری از معلولیتها تأثیرگذار باشند……