برچسب: مردم نهاد
تدوین متن اولیه لایحه پلیس اطفال     استفاده از مددکاران اجتماعی و سازمانهای مردم‌نهاد داوطلب
11 مهر 1395
بدون دیدگاه

تدوین متن اولیه لایحه پلیس اطفال استفاده از مددکاران اجتماعی و سازمانهای مردم‌نهاد داوطلب

سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه     تدوین متن اولیه لایحه پلیس اطفال     استفاده از مددکاران اجتماعی و سازمانهای مردم‌نهاد داوطلب سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه از تدوین پیش‌نویس لایحه پلیس اطفال و نوجوانان در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه…..