برچسب: مرجع صالح
نگرشی کاربردی به دستور موقت
24 مهر 1395
بدون دیدگاه

نگرشی کاربردی به دستور موقت

نگرشی کاربردی به دستور موقت نگارند: عباس موسوی ناشر: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه سال چاپ:1395  کتاب «نگرشی کاربردی به دستور موقت» به کوشش محقق عباس موسوی نگاشته شده و توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه در سال 1395 به چاپ رسیده است. دراین مجموعه می‌خوانیم: ـ مبانی دستور موقت ـ مرجع صالح…..

مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت
8 مهر 1393
بدون دیدگاه

مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت شماره۸۲۸۴/۱۵۲/۱۱۰                                 ۱۱/۳/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و…..

مرجع صالح جهت پرداخت حق‌الزحمه نیروهای اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات، سازمان متبوع کارکنان یاد شده می‌باشد.
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

مرجع صالح جهت پرداخت حق‌الزحمه نیروهای اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات، سازمان متبوع کارکنان یاد شده می‌باشد.

رأی شماره ۵۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۵۶۷       کلاسه پرونده: ۹۲/۷۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و…..

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی دیوان عدالت اداری است.
29 مرداد 1393
بدون دیدگاه

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی دیوان عدالت اداری است.

رأی شماره ۷۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۰۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۶۴۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای غیاث کریمی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت…..