برچسب: مراکز دولتی
ضرورت حمایت از مراکز آموزش عالی غیردولتی
25 بهمن 1395
بدون دیدگاه

ضرورت حمایت از مراکز آموزش عالی غیردولتی

معاون آموزشی وزارت علوم با تأکید بر این‌که مراکز دولتی پتانسیل لازم برای آموزش تمامی دانشجویان را ندارند، گفت: در حال حاضر 50 درصد دانشجویان کشور در مراکز غیردولتی تحصیل می‌کنند …

اخذ زیرمیزی توسط پزشک طرف قرارداد با مرکز درمانی، أکل مال به باطل است
23 آبان 1395
بدون دیدگاه

اخذ زیرمیزی توسط پزشک طرف قرارداد با مرکز درمانی، أکل مال به باطل است

اخذ زیرمیزی توسط پزشک طرف قرارداد با مرکز درمانی، أکل مال به باطل است عنوان: حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق نویسنده: نسرین کریمی چکیده: امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می‌گویند به یکی از چالش‌های مهم پیش…..

آیا اخذ زیرمیزی توسط پزشک مصداق اکل مال به باطل است؟
11 مهر 1395
بدون دیدگاه

آیا اخذ زیرمیزی توسط پزشک مصداق اکل مال به باطل است؟

 آیا اخذ زیرمیزی توسط پزشک مصداق اکل مال به باطل است؟ نویسنده: نسرین کریمی چکیده: امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می‌گویند به یکی از چالش‌های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل‌شده است. اگرچه قانون‌گذار به جرم‌انگاری این پدیده به‌صورت کلی اقدام نموده است، اما از…..