برچسب: مراکز خصوصی
از احتمال تعطیلی تا موافقت مشروط!

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

از احتمال تعطیلی تا موافقت مشروط!


حذف برخی کد رشته‌ها از دانشگاه جامع علمی کاربردی، یکی از مباحثی بود که واکنشهای زیادی را از سوی جامعه دانشگاهی مخصوصاً مسئولان مراکز خصوصی این دانشگاه درپی داشت.
حدود یک ماه از زمانی که برخی مسئولان مراکز خصوصی دانشگاه جامع علمی کاربردی نسبت به حذف اکثر رشته‌ها از این دانشگاه اعتراض کردند گذشته است. ..