برچسب: مراسم اعطای نوبل ادبیات
می‌توان نوشت
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

می‌توان نوشت

سرمقاله می‌توان نوشت محمدرضا خسروی   هرتا مولر نویسنده رومانیایی ‌تباری که به آلمانی می‌نویسد اخیراً و در مراسم اعطای نوبل ادبیات که افتخار دریافت آن را پیداکرده بود سخنانی ایراد کرده بود که من از میان آن‌همه، ‌این جمله را برجسته یافتم که برای شما هم می‌نویسم: «حرفی را که نمی‌توان گفت، می‌توان نوشت»…..