برچسب: مذاهب پنج گانه اسلامی
شباهتها و تفاوتهای وقف عام از دیدگاه فقه امامیه و عامه
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شباهتها و تفاوتهای وقف عام از دیدگاه فقه امامیه و عامه

وقف ازجمله‌ی عقود است و ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن برای موقوف علیهم است. عقد: دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی از وقف از چند رکن که شامل: واقف؛ موقوف علیهم (کسانی که مال مذکور برای آنان وقف‌شده است)؛ موقوف (مال وقف‌شده) و صیغه، تشکیل‌شده است. هرکدام از این ارکان دارای شرایطی است…