برچسب: مدیر مسئول روزنامه دنیای حقوق
مسئولیت رؤسای قوا در قبال بی‌سازمانی اجتماعی
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسئولیت رؤسای قوا در قبال بی‌سازمانی اجتماعی

محمد درویش ‌زاده مدیر مسؤول   جــامعه‌شنــاسان اصطلاح Social disorqanization را به عنوان پدیده «بی‌سازمانی اجتماعی» مورد مطالعه قرار داده‌اند. این اصطلاح به معنای «تنزل نسبی نظارت» به کار می‌رود. منظور از بی‌سازمانی اجتماعی عبارت است از «کاهشِ نفوذِ قواعدِ موجودِ رفتار اجتماعی بر روی یکایک اعضای گروه». در شرایط بی سازمانی اجتماعی الگوهای روابط…..

غربت ابرقاعده‌ها در قانونگذاری
۱۴ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

غربت ابرقاعده‌ها در قانونگذاری

ابرقاعده حقوقی ضابطه‌ای فراگیر است که محدود به موضوع و زمان خاص نیست؛ به عبارت دیگر شمول موضوعی ابرقاعده عام و پوشش زمانی آن فراگیر است. قاعده «لاضرر» از این جهت ابر قاعده است که هم در باب نکاح جاری است هم در باب معاملات و حتی در عبادات. هیچ موضوعی نمی‌تواند از دایره شمول این ابرقاعده خارج باشد …