برچسب: مدیرکل زندانها
کاهش جمعیت کیفری زندانها مستلزم استفاده از همه ظرفیتهای تأمینی و تربیتی

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کاهش جمعیت کیفری زندانها مستلزم استفاده از همه ظرفیتهای تأمینی و تربیتی


مدیرکل زندانهای استان قزوین تأکید کرد: کاهش جمعیت کیفری زندانها مستلزم استفاده از همه ظرفیتهای تأمینی و تربیتی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان قزوین: حمیدرضا فراست طلب در حاشیه بازدید سرزده از زندان مرکزی گفت: موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانها همواره دغدغه مسئولین زندانها بوده و بایستی همه ظرفیتهای تأمینی و تربیتی زندانها در خدمت برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد…