برچسب: مدیران تصفیه
نکاتی چند از حقوق تجارت
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

نکاتی چند از حقوق تجارت

نکاتی چند از حقوق تجارت (قسمت 10 )   نکته 1: هیأت مدیره مکلف است هرسال یک‌بیستم از سود خالص شرکت را به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید تا زمانی که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه شرکت برسد، چنانچه اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه شرکت برسد موضوع نمودن آن اختیاری می‌شود. نکته 2: موارد تقاضای افراد…..