برچسب: مدرسه عالی حقوق
حقوقدانان اهل قلم
۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حقوقدانان اهل قلم

ثابت کرمانی شاعر، روزنامه‌نگار، مشروطه‌خواه و حقوقدان سیدحسین گلستانه معروف به انتظام‌السادات، ناشر روزنامه توفان و از آزادیخواهان صدر مشروطه بود. او که اهل کرمان می‌بود سفرهایی نیز به خراسان و بخارا و سمرقند کرد. دیوان اشعاری از او باقی مانده است که در حدود چهارهزار بیت شعر دارد. ثابت مدتها به وکالت دادگستری اشتغال…..

دکتر سید علی شایگان
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دکتر سید علی شایگان

دکتر سید علی شایگان، یکی از نخستین استادان رشته حقوق مدنی در دانشکده حقوق بود او در سال 1281 (ش) در شیراز به دنیا آمد…