برچسب: مدت بیمه
تعاریف و اصطلاحات بیمه‌ای
9 آبان 1395
بدون دیدگاه

تعاریف و اصطلاحات بیمه‌ای

تعاریف و اصطلاحات بیمه‌ای تعریف عقد – عقد بیمه عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آنها باشد. در عقد بیمه رابطه حقوقی که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به وجود می‌آید منشأ تعهد است. متعهد که بیمه‌گر است تعهد می‌کند…..