برچسب: محیط زیست و حقوق بشر
محیط‌زیست و حقوق بشر
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

محیط‌زیست و حقوق بشر

محیط‌زیست و حقوق بشر   حق بر محیط‌زیست از حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) قلمداد می‌شود که مترصد دست‌یابی عادلانه، بهره‌برداری منصفانه و همگانی از محیط‌زیست با حفظ آن است. درواقع این حق توأمان تکلیفی برای همه افراد بشر به بار آورده است؛ اینکه باید هم از محیط‌زیست حراست و پاسداری نمود و در جهت…..