برچسب: محکومیت مالی
اثر حذف اسناد لازم الاجراء در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 در مقایسه با ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377
۲۵ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اثر حذف اسناد لازم الاجراء در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 در مقایسه با ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377

اثر حذف اسناد لازم الاجراء در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 در مقایسه با ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 پرسش:  قانونگذار در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377 علاوه بر محکومیت­های مالی، به اسناد لازم الاجرا نیز اشاره می­کرد اما در ماده 21 قانون نحوه…..

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
۲۴ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی     نویسنده: محمد رسولی ناشر: آلاقلم سال چاپ:1395  یکی از موارد مهم و شایع در جامعه، موضوع محکومیتهای مالی است. دراین رابطه کتاب «بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» تألیف شده که در آن نویسنده هر ماده را با توجه به پیامی که در آن آمده است، تشریح…..