برچسب: محمود عرفان
محمود عرفان
8 شهریور 1395
بدون دیدگاه

محمود عرفان

محمود عرفان   مترجم، نویسنده، مصحح و قاضی محمود عرفان- 1354-1279 در شیراز متولد شد و تحصیلات مقدماتی خود را در همان شهر به پایان برد او در سنین جوانی به نشر مجله ماهانه «جاوید» پرداخت. وقتی در سال 1299 به تهران آمد به یکی از نویسندگان شاخص زمان خود بدل شد و در سال…..