برچسب: محمدحسين اميد
تعیین استاندارد فضای فیزیکی برای مراکز دانشگاه علمی کاربردی
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعیین استاندارد فضای فیزیکی برای مراکز دانشگاه علمی کاربردی

محمدحسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی: تعیین استاندارد فضای فیزیکی برای مراکز دانشگاه علمی کاربردی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای تعیین استانداردهای مربوط به اختصاص فضای فیزیکی مراکز دانشگاه به دانشجویان هستیم. وی گفت: با تدوین این آیین‌نامه حداقلهای مربوط به استانداردهای فضای فیزیکی برای مراکز مشخص می‌شود…..

منطقه بندی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منطقه بندی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

منطقه بندی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه برگزاری جلسات هماهنگی و هم‌اندیشی سرپرست و معاونین دانشگاه جامع علمی کاربردی در استانها، ششمین جلسه در استان مازندران و با حضور محمدحسین امید سرپرست دانشگاه، رئیس واحد استانی مازندران و روسای 40 مرکز علمی کاربردی استان برگزار شد. محمدحسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی…..

رویکرد جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی تقاضا محوری است
۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رویکرد جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی تقاضا محوری است

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی: رویکرد جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی تقاضا محوری است سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه این مرکز علمی پیشتر به سمت عرضه محوری گام برمی‌داشت، گفت: رویکرد جدید دانشگاه بر مبنای تقاضامحوری خواهد بود. محمدحسین امید افزود: برنامه راهبردی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال گذشته به تصویب…..