برچسب: محروم کردن از ارث
آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود را از ارث دارد؟
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود را از ارث دارد؟

باید بیان داشت مسایل مربوط به ارث مربوط به نظم عمومی جامعه بوده که هر نوع توافق و یا مقاومت اشخاص در برابر اجرای آن بلااثر خواهد بود. قانون‌گذار در ماده 837 قانون مدنی صراحتاً بیان داشته است که اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست…