برچسب: محدودیتهای افراطی
سردی میان زوجین
عاملی برای گریز از کانون گرم خانواده

۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سردی میان زوجین
عاملی برای گریز از کانون گرم خانواده


دنیای حقوق: زن ‌و مرد جوان در حالی برای دریافت مشاوره به واحد مشاوره پلیس مشهد مراجعه کرده بودند که هرکدام مدعی بود دیگری مشکل دارد.
مشکل این زوج جوان که به‌تازگی پدر و مادر نیز شده‌اند، از جایی آغاز می‌شود که روزی از روزها، مرد پس از بالا گرفتن جروبحث با همسرش، از خانه بیرون می‌زند و سراغ یکی از دوستانش می‌رود…