برچسب: محاکم
مشکلات مؤثر در اطاله دادرسی

۲۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مشکلات مؤثر در اطاله دادرسی


حیدر بحرانی در خصوص عوامل مؤثر در کاهش اطاله دادرسی به مواردی از قبیل عدم نیروی انسانی قضایی واداری لازم در رسیدگی به پرونده‌ها، لزوم ارتقای آگاهیهای علمی و عملی قضات، ضرورت افزایش آگاهیهای مردم نسبت به مسائل مبتلابه جامعه و اطلاعات آنها نسبت به موضوعهای حقوقی اشاره کرد.
حیدر بحرانی گفت: یکی از عوامل مؤثر در اطاله دادرسی، نبود ظرفیت کامل نیروی انسانی قضایی و اداری در رسیدگی به پرونده‌هاست….