برچسب: محاسبات
مقابله با فساد سیستمی و فراگیر به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل‌شده است
۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مقابله با فساد سیستمی و فراگیر به یک مطالبه و دغدغه عمومی در کشور تبدیل‌شده است

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: در رأس نظام اراده سیاسی جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های فساد ازجمله پرونده بابک زنجانی وجود دارد و همه ارکان نظام و سران قوای سه‌گانه نیز برای به نتیجه رساندن این پرونده اهتمام ویژه داشته و مصمم هستند.
..