برچسب: مجمع مالکان
هزینه نگهداری 
مشاعات آپارتمان

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هزینه نگهداری 
مشاعات آپارتمان


شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در ساختمان محل سکونت با مالکانی روبه‌رو شوید که در پرداخت مبالغی که به‌عنوان شارژ یا هزینه‌های تعیین‌شده برای نگهداری ساختمان، کوتاهی می‌کنند؛ اما قانون برای این موضوع راهکارهایی پیش‌بینی کرده است.
پرویز نوین، حقوقدان، با اشاره به قانون تملک آپارتمانها گفت: در ماده یک این قانون آمده است که برای ساختمان قسمتهای اختصاصی و مشاع تعریف شده است که قواعد ناظر بر هرکدام متفاوت است.
..