برچسب: مجرم
عجیب ترین حکم های قضایی تاریخ! ( قسمت دوم )
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

عجیب ترین حکم های قضایی تاریخ! ( قسمت دوم )

پنج کریسمس در زندان یک قاضی در اوهایو دستور داد تا زنی به نام «بتینا یانگ»، پنج سال در هنگام کریسمس در زندان باشد ولی بقیه سال را آزادانه زندگی کند. بتینا یک جاعل اسناد بود که برای مهاجران غیرقانونی اسناد جعلی تهیه می کرد با دستگیری این زن جاعل، پرونده او به دادگاه فرستاده…..

ماهیت جرم
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ماهیت جرم

اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند…

آیا پوشید‌ن لباس زنانه قابل مجازات است!؟
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آیا پوشید‌ن لباس زنانه قابل مجازات است!؟

لازم است تا د‌یرتر نشد‌ه، جریان به طور شفاف به اطلاع افکار عمومی رساند‌ه شود‌ تا از ایجاد‌ و پخش هر نوع شایعه جلوگیری شود‌ و از تکرار این‌گونه وقایع تلخ و تاسف‌بار پیشگیری به عمل آید‌…

نگاه جرم‌شناسانه به تاثیر جنسیت در ارتکاب جرم
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نگاه جرم‌شناسانه به تاثیر جنسیت در ارتکاب جرم

آمار ارائه‌شده از احکام صادره نشان می‌دهد در جمعیت مجرمان دو جنس، چه از نظر کمیت و چه کیفیت جرایم تفاوت عمده‌ای مشاهده می‌شود. در این راستا با وجود افزایش بزهکاری زنان در دهه‌های اخیر، هنوز هم نرخ جرایم مردان ‌نسبت به جرایم ارتکابی زنان به مراتب بیشتر است…

اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران
۱۶ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران

به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم‌زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه‌های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به‌ویژه حبس کوتاه‌مدت نیست …

بازبینی در قوانین کودک‌آزاری
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازبینی در قوانین کودک‌آزاری

اخبار مربوط به کودک‌آزاری همواره در رسانه‌ها شنیده می‌شود. قوانین حمایت از حقوق کودکان در ایران از نواقص فراوان رنج می‌برد. سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک‌آزاری می‌گوید: «هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هرکسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد و منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیبهای روحی، آزارهای جنسی یا استثمار کودک شود، کودک‌آزاری تلقی می‌شود»…

حمایت قانون‌گذار از حیثیت مجرمان

۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حمایت قانون‌گذار از حیثیت مجرمان


حکم دادگاه چه زمانی رسانه‌ای می‌شود؟
 یکی از راههای پیشگیری از تکرار جرم، اجرای مجازات درملأعام و انظار عمومی و یا انتشار نام مجرم و تصویر آن از تلویزیون یا جراید و یا منتشر نمودن حکم محکومیت بعضی مجرمان از طریق رسانه ملی یا جراید است…

اصول حقوق جزا از دیدگاه قرآن کریم
۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصول حقوق جزا از دیدگاه قرآن کریم

چکیده: جرم، مجرم و مجازات بحث اصلی حقوق جزای عمومی را تشکیل می دهند، قانون جزای مصوب در مقررات جزایی بیشتر کشورها ،به این سه موضوع اختصاص می یابد،در نظام های حقوقی گوناگون، حقوق جزا ضامن ارزش های موردحمایت هر جامعه ای به حساب می آید. در حقوق جزای اسلامی سیاست کیفری مبتنی بر اصولی…..

آشنایی با نظام وکالت دادگستری در فرانسه
۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با نظام وکالت دادگستری در فرانسه

 وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانب مقامات…..