برچسب: مجرمان ناسازگار
بزهکاری؛ جرم است یا بیماری؟
11 آبان 1395
بدون دیدگاه

بزهکاری؛ جرم است یا بیماری؟

بزهکاری؛ جرم است یا بیماری؟   یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع کنونی، بزهکاری است. جرم همواره فکر بشر را مشغول کرده است. گاهی واکنش مردم در مقابل جرم، مجازات شدید و بی‌رحمانه بوده و گاهی هم مسؤولیت فرد مجرم را گروهی و اجتماعی دانسته‌اند. قرنها، مکتب کلاسیک تئوری اراده آزاد را مطرح می‌کرد که معنایش…..