برچسب: مجازت اسلامی
کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی

یکی از ایراداتی که همواره منادیان حقوق بشر و حقوق کودکان به قوانین ایران می گرفته‌اند سن مسؤولیت کیفری بوده که در قانون جدید اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته است. سن مسؤولیت کیفری اطفال را باید یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست؛ از یک‌سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانون‌گذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین و تصویب قوانین موضوعه، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی، مبنای شناسایی سن مسؤولیت کیفری برای اطفال بزه‌کار شده است و از سوی دیگر الحاق ایران به برخی کنوانسیونها و میثاقهای مختلف بین‌المللی و لزوم عدم تعارض قوانین داخلی با مقررات مندرج در این کنوانسیونها مسایلی به وجود آورده که قانون‌گذار ضروری دید در این مورد تغییراتی ایجاد نماید…