برچسب: مجازات نقض حقوق مولفان
ضمانت اجرای سرقت ادبی
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضمانت اجرای سرقت ادبی

قانون از آثار فرهنگی و هنری که یکی از مهم‌ترین مصادیق آن حوزه نشر و کتاب است به‌طور ویژه حمایت کرده و حقوق خاصی را برای مؤلفان و مصنفان و حتی بازماندگان آنها در نظر گرفته است؛ اما با این وجود، هم‌چنان سرقت ادبی و نادیده گرفتن حقوق مؤلف یکی از مشکلات در حوزه نشر و کتاب در کشور است…