برچسب: مجازات سقط جنین
مجازات سقط‌جنین توسط مادر و افراد متخصص
۱۵ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجازات سقط‌جنین توسط مادر و افراد متخصص

طبق ماده 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن‌را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد …