برچسب: مجازات سرقت وسایل نقلیه
سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان

ازمیان جرائم مختلفی که درحقوق جزا مورد بحث قرارمی گیرند ، جرم سرقت هم به دلیل آن که از قدمت قابل توجهی برخوردار است وهم به دلیل کثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهمیت برخودار می باشد…

مجازات سرقت وسایل نقلیه در قانون
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجازات سرقت وسایل نقلیه در قانون

تحقق مالکیت قانونی مستلزم توجه خاص به مقابله با جرایم علیه ساختار اقتصادی کشور است. هم‌چنین قانون اساسی به مبارزه دولت با جرایم اقتصادی و فساد اداری توجه ویژه‌ای داشته است…