برچسب: مجازات زندان و جزای نقدی
جرایم مرتبط با درختان
10 آبان 1395
بدون دیدگاه

جرایم مرتبط با درختان

جرایم مرتبط با درختان ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع درخت را بدون اجازه شهرداری ممنوع اعلام کرده است. البته این قانون با ضوابط و شرایطی خاص، به شهرداری اجازه داده است که در صورت لزوم، اقدام به قطع درخت کند. این قانون مقرر کرده است:‌ «به‌منظور حفظ و گسترش…..