برچسب: مجازات تعزیری
چگونه برای مزاحمت تلفنی و پیامکی شکایت تنظیم کنیم(قسمت اول)
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

چگونه برای مزاحمت تلفنی و پیامکی شکایت تنظیم کنیم(قسمت اول)

 به یاد می آورم زمانی که تلفن ثابت در منازل در همه جا حتی مناطق دوردست همه گیر شد و گوشی ای که گاهی اوقات پشت هم زنگ می خورد؛ با صدای زنگ تلفن مجبور می شدی سریعتر سمت گوشی بروی شاید کسی کار مهمی داشته باشد و تلفن قطع شود….

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها

بسیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند…

تفاوت تخلف اداری با جرم
۲۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت تخلف اداری با جرم

تعریف قانون‌گذار از جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان «هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین کرده است جرم گویند» حاکی از اختلاف اساسی جرم با تخلف است.گرچه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد. به‌عنوان مثال، عمل واحد، منشأ تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازاتهایی مقرر شده است یا در برخی روشهای رسیدگی بین این دو، به‌ویژه در قوانین متأخر، شباهتهایی دیده می‌شود…

منظور از مجازات تعزیری چیست؟

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منظور از مجازات تعزیری چیست؟


در قانون مجازات اسلامی ما چهار نوع مجازات وجود دارد؛ قصاص، حد، دیه و تعزیر و اقدامات تأمینی و تربیتی. هرکدام از این مجازات برای جرایم خاصی پیش‌بینی‌شده‌اند.
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد…

با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات حبس ابد از جرایم تعزیری درجه یک می‌باشد
۱۹ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات حبس ابد از جرایم تعزیری درجه یک می‌باشد

شماره پرونده ۱۳۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ آیا مجازات حبس ابد مشمول بند اول مجازاتهای درجه یک حبس بیش از بیست و پنج سال موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات ‏اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می‌شود یا خیر.‏ نظریه شماره۱۹۵۳/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲‏ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مجازات حبس ابد با توجه به ماده ۱۹…..