برچسب: مجازاتهای جایگزین حبس
نگاهی به مجازاتهای جایگزین حبس
۲۵ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نگاهی به مجازاتهای جایگزین حبس

مجازات حبس بعنوان یکی از مؤثرترین و ارعابی ترین نوع مجازات در قوانین داخلی که عمده آن در قانون مجازات اسلامی آورده شده مطرح گردیده این نوع مجازات صرنظر از چگونگی تأثیر آن بر محکوم علیه(خوب یا بد) از دید عرف و عامه مردم و حتی وکلا و قضات بعنوان مجازاتی که می تواند یکی از اهداف مجازاتها که همان ارعابی بودن آن می باشد را تأمین نماید جلوه نموده است به گونه ای که اکثر قریب به اتفاق کسانی که محکوم به حبس می گردند حاضرند که آن را به نوعی دیگر از مجازات تبدیل نمایند حتی اگر از نظر مالی در تنگنای شدید قرار گیرند بنابراین این موضوع به خوبی و وضوح نشان دهنده تأثیر بسیار خوب و سازنده در کاهش مجازات حبس صرفنظر از چگونگی اعمال آن دارد…

نکاتی چند از حقوق جزا
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از حقوق جزا

مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است…