برچسب: متون حقوقی دوره ساسانی
نظام قضایی در دوره ساسانیان(قسمت 1)
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام قضایی در دوره ساسانیان(قسمت 1)

دولت ساسانی توسط اردشیر بابکان، پس از غلبه او بر اردلان پنجم آخرین پادشاه اشکانی، در سال 224 میلادی تشکیل شد و تمدن نوینی را در سرزمین ایران پی‌ریزی کرد که بیش از چهار قرن به حیات خود ادامه داد. دولت و جامعه ایرانی در عهد ساسانی از ویژگیهایی برخوردار بود که باعث ایجاد نظامها و تأسیسات اجتماعی، سیاسی و حقوقی بی‌نظیری شد…