برچسب: متصدیان
بازدید سرزده مسؤولان «شورای عالی فضای مجازی» از بازی سراهای پایتخت

۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بازدید سرزده مسؤولان «شورای عالی فضای مجازی» از بازی سراهای پایتخت


عصر دیروز طی یک بازدیدی سرزده مسئولان شورای عالی فضای مجازی با حضور دکتر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی از بازی سراهای پایتخت جهت بازرسی و بررسی اجرای آئین‌نامه‌های بازی سراها بازدید کردند.
دراین بازدید چندین بازی سرا در سطح شهر مورد بازدید قرار گرفت و مشکلات این واحدهای صنفی بررسی شد.
..