برچسب: متدولوژی حقوق
متدلوژی حقوق
14 آبان 1395
بدون دیدگاه

متدلوژی حقوق

متدلوژی حقوق   پدیدآور: امین جعفری ناشر: تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش؛ 1395 مشخصات ظاهری: 396 صفحه معرفی مختصر: این کتاب دربردارنده شش بخش با عناوین: بخش اول: خواندن حقوق؛ بخش دوم: نگارش حقوقی؛ بخش سوم: پاسخ به سؤالات حقوقی؛ بخش چهارم: نگارش پیشرفته حقوقی؛ بخش پنجم: ارائه حقوقی؛ و بخش ششم:…..