برچسب: مبانی فقهی
بررسی ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و مذاهب خمسه
2 خرداد 1396
بدون دیدگاه

بررسی ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و مذاهب خمسه

پدیدآور: محمد نعمت الله زاده مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: علی بهرامی نژاد دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تاریخ دفاع: 1395 چکیده این پایان نامه برای تحلیل و بررسی قابلیت ایجاد قتل عمدی با ترک فعل، ترک فعلها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: مجرد ترک فعل، ترک فعل مسبوق به…..

مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض  حریم خصوصی چهار مقوله حریم خصوصی
11 مهر 1395
بدون دیدگاه

مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی چهار مقوله حریم خصوصی

مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض  حریم خصوصی چهار مقوله حریم خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سال دفاع:1395 مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: مهدی منتظر قائم استاد مشاور: فرید محسنی دانشجو: محمد دارابی واحد حریم خصوصی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر است و در مبانی فقهی، دینی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی…..