برچسب: ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران و اسلام
مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران، اسلام و حقوق بین‌الملل
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران، اسلام و حقوق بین‌الملل

نگارنده دراین کتاب در ابتدا به تعریفی از اسیر از دیدگاه اسناد و کنوانسیونهای بشردوستانه با تأکید بر کنوانسیون سوم ژنو 1949، در حقوق ایران و اسلام دست می‌زند؛ و سپس به‌اجمال به حقوق به رسمیت شناخته‌شده‌ی اسیران دراین کنوانسیون اشاره می‌کند. سپس به دیدگاه قانون‌گذار ایران درزمینه ماهیت و آثار حقوق اسیران پرداخته‌شده است، در ادامه به بررسی نحوه رفتار با اسیران از منظر اسلامی با نگاهی به آیات قرانی، احادیث و روایتهای منقول از معصوم و احکام صادره از فقیهان شیعه و سنی خواهد پرداخت…