برچسب: مال غیر منقول
تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی
23 فروردین 1396
بدون دیدگاه

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرف یت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند…

همه‌چیز درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول
23 مهر 1395
بدون دیدگاه

همه‌چیز درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول

همه‌چیز درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول     1- وجود قراردادی که به‌صراحت، تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد. 2- تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضای سند انتقال. (مطلوب است که وجه التزام…..