برچسب: مالکیت بر روی عین
تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع
3 خرداد 1396
بدون دیدگاه

تفاوت مالکیت منافع و حق انتفاع

حق مالکیت کامل ترین نوع حق مالی است و دارنده این حق می‌تواند هر استفاده ای که بخواهد از مال خود بکند.   تفاوت حق مالکیت و حق انتفاعبین مالکیت و منافع و حق انتفاع شباهت زیادی وجود دارد. ولی از نظر ماهوی و عملی نباید آن دو را یکسان شمرد. حق مالکیت: کامل ترین…..