برچسب: ماده واحده منع توقيف اموال دولتي
قوانین و مقررات مهم ویژه آزمونهای حقوقی
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قوانین و مقررات مهم ویژه آزمونهای حقوقی

همان‌طور که می‌دانید منبع اصلی طرح سؤالات در آزمونهای حقوقی، قوانین و مقررات اصلی و فرعی و آرای‌وحدت رویه حقوقی و کیفری می‌باشد. بسیاری از داوطلبان در مطالعه قوانین اصلی مشکلی ندارند لیکن در شناسایی و مطالعه قوانین و مقررات فرعی همواره دچار نوعی سردرگمی هستند. بنابراین در این یادداشت به تفصیل در خصوص قوانین و مقررات مرتبط هر درس به‌طور جداگانه توضیح خواهیم داد. در ابتدا لازم است، مرور مختصری درخصوص برخی واژه‌ها داشته باشیم…